The Stichting Fair Produce Nederland Foundation certifies companies that demonstrate good employment practices according to the requirements set out in its Fair Produce certification. The new Fair Produce Add-on now gives GLOBALG.A.P. certified producers an added certification showing their commitment to social responsability in production.

Uli Schnier, Chairman of Fair Produce, stated that “by cooperating with GLOBALG.A.P., Fair Produce will get extensive international recognition, in addition to the high appreciation it already enjoys in the Netherlands.”

“We appreciate Fair Produce’s openness and willingness to collaborate with GLOBALG.A.P.”, said Dr. Kristian Moeller, CEO of GLOBALG.A.P . “Only through such partnerships can standard owners succeed in reducing unnecessary duplication for farmers in their efforts to meet different customer requirements.”

GLOBALG.A.P. certified producers who fulfill the rules and inspection checklist of the Fair Produce Add-on will be registered as Fair Produce certified in the GLOBALG.A.P. Database.

Fair Produce guarantees that products that meet the requirements of the Fair Produce supply chain quality mark have been grown and traded by workers who are treated fairly. This means that workers get a fair wage, have proper housing, and work in safe conditions.

Fair Produce aims to promote good employment practices throughout the horticultural chain. Fair Produce certified companies in the Netherlands meet stricter requirements than the law requires. Currently, the certification is mainly focused on the mushroom sector. However, Fair Produce plans to modify its modular system for use in other food-producing horticultural businesses.

Read more about Fair Produce at  www.fairproduce.nl.

Dutch version/ Nederlandse versie:

De Stichting Fair Produce Nederland certificeert bedrijven die gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid voeren dat aan alle eisen voldoet die voorgeschreven zijn in de certificering van Fair Produce. De nieuwe Fair Produce Add-on geeft GLOBALG.A.P. gecertificeerde producenten een toegevoegde certificatie waarbij ze hun commitment kunnen tonen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid in productie.

Uli Schnier, voorzitter Fair Produce, gaf aan dat “ door de samenwerking met GLOBALG.A.P. zal Fair Produce internationale waardering krijgen, net zoals het in Nederland al heeft verkregen.”

“Wij waarderen de openheid en bereidheid van Fair Produce om samen te werken met GLOBALG.A.P.” zei Dr. Kristian Moeller, CEO van GLOBALG.A.P.Alleen door zulke samenwerkingen wordt voor gecertificeerden voorkomen dat zij, om te voldoen aan de verschillende vereisten van consumenten, onnodig dubbele werkzaamheden moeten verrichten.

GLOBALG.A.P. gecertificeerde producenten die aan de regels en inspectielijsten van de Fair Produce Add-on voldoen, zullen geregistreerd worden als Fair Produce gecertificeerd in de GLOBALG.A.P. Databank.

Fair Produce garandeert dat producten die aan de vereisten van het Fair Produce supply chain-kwaliteitsmerk voldoen, geproduceerd en verhandeld worden door werknemers die rechtvaardig worden behandeld. Dit betekent dat alle werknemers een eerlijk loon ontvangen, goede huisvesting krijgen, en werken onder veilige omstandigheden.

Fair Produce streeft ernaar goed werkgeverschap in de gehele tuinbouwketen te bevorderen. Fair Produce gecertificeerde bedrijven in Nederland voldoen aan strengere eisen dan de wet voorschrijft. Momenteel wordt de certificatie vooral gericht op de champignonsector. Echter wil Fair Produce het modulair opgebouwde systeem in de toekomst aanpassen voor het gebruik in andere voedselproducerende tuinbouwbedrijven.

Lees meer over Fair Produce op www.fairproduce.nl