1. Tải xuống các tài liệu và danh mục kiểm tra về Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. cho các sản phẩm chứng nhận tương ứng từ Trung tâm Tài liệu của chúng tôi hoặc truy cập vào liên kết trên nhanh cho từng phạm vi chứng nhận tại website của GLOBALG.A.P. (vào mục “ Liên kết nhanh ” ở bên phải màn hình).

2. So sánh đề xuất được đưa ra bởi các đơn vị cấp chứng nhận tại quốc gia của bạn, đăng ký với đơn vị bạn chọn và nhận Mã số GLOBALG.A.P. (GGN). Tìm danh sách toàn bộ các đơn vị cấp chứng nhận đã được phê duyệt bởi GLOBALG.A.P. tại đây.

3. Tiến hành tự đánh giá dựa trên danh mục kiểm tra và điều chỉnh những điểm nào trang trại chưa đáp ứng để phù hợp với tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Chuyên gia tư vấn được đào tạo và cấp phép của GLOBALG.A.P. có thể hỗ trợ bạn trong quy trình chuẩn bị thủ tục và hồ sơ đánh giá. Tìm danh sách toàn bộ các chuyên gia tư vấn đã được cấp phép bởi GLOBALG.A.P. tại đây.

4. Xếp lịch hẹn với đơn vị cấp chứng nhận đã được phê duyệt bởi GLOBALG.A.P. mà bạn đã chọn. Sau đó, một chuyên gia đánh giá sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra lần đầu tại trang trại.

5. Khi đã hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của GLOBALG.A.P. bạn sẽ nhận được chứng nhận GLOBALG.A.P. có hiệu lực trong vòng 1 năm đối với phiên bản và phạm vi đã được đăng ký và đánh giá.