Name Jianping An Company Tesco
Job Title Farm Assurer Manager Country China
Address

11F, Greenland No600
Mid Long Hua Rd Xuhui District
200032 Shanghai
China

Languages Chinese, English Contact
Phone  +86 186 2162 5361
E-Mail JianPing.An@tescochina.com
Scope Crops


Approved Consultant:

  • Jianping An (ID#161824) 

            E-mail: JianPing.An@tescochina.com